„MFK Bytča bol založený v roku 1912 pod názvom Nagybitcsei FC.

1912 Nagybitcsei FC (Nagybitcsei Futbal Club)

1919 ŠK Slovan Bytča (Športový klub Slovan Bytča)

1945 fúze s ŠK Rapid Bytča ⇒ ŠK Veľká Bytča (Športový klub Veľká Bytča)

1947 ŠK Slovan Bytča (Športový klub Slovan Bytča)

1949 JTO Sokol PM Bytča (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol Presná mechanika Bytča)

1953 TJ Spartak Bytča (Telovýchovná jednota Spartak Bytča)

1975 TJ ZVL Bytča (Telovýchovná jednota Závody na výrobu ložísk Bytča)

1993 FO Kinex Bytča (Futbalový oddiel Kinex Bytča)

2016 MFK Bytča (Mestský futbalový klub Bytča)

1)

Už v rokoch 1908 - 1910 sa v Bytči začína hrať neorganizovaný futbal. Hrali ho tovariši a učni na Rajčuli a pri Lipkách. V roku 1910 si založili svoju prvú jedenástku a hrávali z mužstvami z okolia Žiliny. Pod vplyvom českého trénera Štrupla mali na dresoch vyšitú slávistickú hviezdu.

Priekopníkom prvého futbalového diania bol Ján Hlucháň, ktorý za svoje peniaze objednal i prvú futbalovú loptu.

Nakoniec v roku 1912 založili bytčianski študenti svoj prvý futbalový klub Nagybitcsei futbal club. Mužsvo hrávalo zápasy na Sihoti a pri Lipkách. Slávistickú hviezdu na dresoch vymenili za čierno-biele pruhy. Toto mužstvo hralo len priateľské zápasy. Celú činnosť futbalového mužstva ukončila prvá svetová vojna, kedy museli hráči odísť na frontu. Niektorí sa žiaľ z fronty nevrátili, ďalší sa vrátili vo veľmi zlom zdravotnom stave.

Oživenie futbalu nastalo až v roku 1919 kedy bol založený nový Športový klub Slovan.

Hráči a funkcionári nadšene budovali prvé ihrisko aj s jednoduchými šatňami na pozemkoch Lotthara Poppera na Sihoti. Na zápasy začalo chodiť skoro 200 divákov. Futbalisti odohrali zápasy s mužstvami z Ostravy, Třinca, Karvine, Martina, Púchova.

V tej dobe to boli veľmi dobré akvalitné kluby a náš ŠK Slovan sa nedal zahanbiť. Ale v auguste 1925 zničila povodeň ihrisko a klub prestal do roku 1927 existovať. Po ďalšom pokračovaní v rokoch 1929-1932 dosahovali futbalisti dobré výsledky. V roku 1930 sa vybudovalo nové ihrisko pri Lipkách, v tesnej blízkosti plavárne. Ihrisko však bolo pre divákov ďaleko od mesta a prestali na zápasy chodiť. Z mužstva odišli viaceré opory a ŠK Slovan Bytča znova upadol.

V roku 1935 bol založený ďalší futbalový klub Rapid Bytča. Mužstvo založili robotníci zo zápalkárne. Mužstvo malo ihrisko na Rajčuli na dobytčom jarmoku. Až do roku 1936 hrávali len priateľské stretnutia s mužstvami z okolia. Od roku 1936-1939 hrávali v lige žilinských maloklubov.

V roku 1945 sa klub Rapid zlúčil s klubom ŠK Slovan Bytča a klub sa premenoval na ŠK Veľká Bytča. Po dvoch rokoch sa však premenoval znova na ŠK Slovan Bytča. V roku 1940 sa začalo budovať nové ihrisko na mieste toho dnešného, (klubu daroval pozemok jeho majiteľ Lothar Popper) - bola postavená aj drevenná krytá tribúna pre 200 divákov. Futbalisti sa prebojovali do divízie. V tomto období navštevovalo zápasy od 700 do 900 divákov. Hneď v prvom ročníku skončili futbalisti na piatom mieste a v ďalšom ročníku na siedmom, žiaľ tretí ročník prerušili vojnové udalosti.

V roku 1949 sa zmenil názov z ŠK Slovan na Sokol Presná mechanika a v roku 1953 na Spartak Bytča. V rokoch 1957-1958 sa mužstvo dostalo do krízy a vypadlo z divízie a skončilo až v druhej triede.

Všetko sa zmenilo až v roku 1975 kedy mužstvo už s názvom TJ ZVL Bytča vyhralo po sedemnástich rokoch majstrovstvá stredoslovenského kraja a opäť postúpilo do divízie. O postup do divízie sa snažili celých päť rokov, kedy im chýbal vždy len krôčik. Až do roku 1993 sa v Bytči hrala Stredoslovenská divízia (II. Slovenská národná liga). V ročníku 1982/83 však skončili hráči TJ ZVL na poslednom 15 mieste a vypadli tak do krajského majstrovstva. Avšak v ďalšom ročníku v Krajskom majstrovstve nenechali nič na náhodu (prehrali len 2 zápasy z 26-tich) a opäť vybojovali postup do Stredoslovenskej divízie. Po roku 1993 a rozdelení Československa sa v Bytči hrala III. liga. Najväčším úspechom v histórií bolo tretie miesto v sezóne 1994/95. Hral sa divácky veľmi zaujímavý futbal a tribúny boli plné, ešte viac ako po minulé roky.

Text článku je prebratý z archívu webu bytcan.sk
1) zdroj: wikipedia.sk