UEFA Grassroots Awards 2023: MFK Bytča v nominácii Slovenského futbalového zväzu v kategórii „Najlepší amatérsky klub“

22.10.2023

O aké ocenenie sa MFK Bytča uchádza? Čo je grassroots futbal, čo je jeho hlavným poslaním a aké kritériá musia kluby dosiahnuť aby boli nominované na takéto ocenenie?

O aké ocenenie sa MFK Bytča uchádza?

Ocenenie UEFA Grassroots Award za najlepší amatérsky klub oceňuje pozoruhodný prínos v grassroots-amatérskych futbalových klubov v celej Európe. Toto ocenenie oslavuje kluby, ktoré uprednostňujú inklúziu, dostupnosť a zapojenie komunity, pričom často vynikajú vyšším počtom členskej základne a úsilím o jej udržanie. Tieto kluby slúžia ako pozitívne vzory pre ďalšie kluby, podporujú lásku k futbalu a zároveň majú zmysluplný vplyv na rozvoj miestnej komunity v obci či mestskej časti.

Hlavnou myšlienkou grassroots futbalu je, aby bol futbal pre všetkých. Podľa manažéra mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ, Martina Hasprúna grassroots futbal zahŕňa všetky oblasti spoločenského života. Od ženského futbalu, cez amatérsky futbal, ďalej podporu sociálnych projektov a futbalu pre znevýhodnené skupiny.

Čo je hlavným poslaním grassroots futbalu?

Podpora všetkých, ktorí sa venujú futbalu pre radosť. Cieľom je vytváranie podmienok a hľadanie cesty, ako pritiahnuť ďalších, najmä mladých ľudí k futbalu.

Aké argumenty hovoria v prospech MFK Bytča?

MFK Bytča víťazstvom v premiérovom ročníku Prezidentského pohára zároveň získalo honor najlepšie amatérske mužstvo na Slovensku. A-mužstvo MFK Bytča týmto triumfom len potvrdil progres z ostatných dvoch sezón, keď zaznamenal postup z I. triedy ObFZ Žilina do VI. ligy v sezóne 2021/22 a z VI. ligy do V. ligy Sever v sezóne 2022/23.

15
MLÁDEŽNÍCKYCH TRÉNEROV
300
REGISTROVANÝCH HRÁČOV
2
DIEVČENSKÉ DRUŽSTVÁ

Pre MFK Bytča je však kľúčová široká členská základňa od prípraviek až po A-mužstvo. Vyjadrené číselne, MFK Bytča aktuálne eviduje takmer 300 aktívnych hráčov. Klub pod značkou RB Academy s podporou mesta Bytča aktívne podporuje mládežnícky futbal v meste Bytča a širšom okolí. MFK Bytča má pokryté všetky chlapčenské mládežnícke kategórie od prípraviek, až po výber U19. Prípravka U8 hrá súťaž riadenú Oblastným futbalovým zväzom Žilina a výbery U9, U10, U11 1.ligu riadenú Slovenským futbalovým zväzom. Výbery U13/U15/U17/U19 hrajú zhodne II. ligu. Výsledky úspešnej práce s mládežou sa dostavili v aktuálnej sezóne 2023/24, keď šesť hráčov z výberu U19 sa posunulo o stupienok vyššie, do A-mužstva MFK Bytča.

Klub chce ísť svojou podporou futbalu ešte ďalej. Jeho ambíciou je inštitucionálne prepojenie mládežníckeho futbalu so vzdelávacím procesom. Od školského roku 2024/25 má klub s podporou mesta Bytča v pláne otvoriť na Základnej škole na Ulici mieru športové triedy so zameraním na futbal. Jedným z cieľov klubu je zapájať do futbalu nielen chlapcov, ale aj dievčatá. V sezóne 2022/23 zasiahli do bojov v II. lige SsFZ staršie žiačky MFK Bytča U15 a v aktuálnej sezóne 2023/24 už aj staršie dorastenky v kategórii U19.

Prezentácia klubu MFK Bytča

Nominácie FK majú preukázať dosahnutie jedného alebo viac z nasledujúcich kritérií:

Hráči (Players)

Zvýšovanie a udržiavanie členskej základne FK prostredníctvom prístupu zameraného na hráča/hráčku.

1. Klub zapája široké spektrum jednotlivcov do svojich aktivít súvisiacich s futbalom a má vyšší počet registrovaných hráčov a hráčok

2. Klub sa zaviazal k inklúzii, odstraňovaniu prekážok k účasti a vítaním jednotlivcov zo všetkých prostredí, bez ohľadu na vek, pohlavie, etnickú príslušnosť, schopnosti alebo sociálno-ekonomické postavenie.

Futbalové prostredie (Football Environment)

Vytvorenie a podpora bezpečného, inkluzívneho a hlavne zábavného prostredia pre futbal.

1. Klub je inkluzívny a hrá aktívnu úlohu v miestnej komunite a je príkladom sily futbalu spájať rôznorodé komunity, inšpirovať ľudí k aktívnemu a zdravému životnému štýlu a zároveň podporovať hlbokú a celoživotnú vášeň pre hru – futbal.

2. Klub má hmatateľný a merateľný vplyv na miestnu komunitu, prispieva k pohode a rozvoju jednotlivcov a podporuje lásku k futbalu.

Hra (Game)

Využívanie flexibilných a inkluzívnych formátov pre hranie futbalu verejnosti.

1. Klub ponúka možnosť hrania futbalu pre viaceré kategórie (deti, mládež, dospelí, ženy), aktívne podporuje ďalších do hrania futbalu vo svojom klube a ponúka inovatívne formáty pre rozvoj hráča/hráčky

2. Klub poskytuje rôzne hracie formáty pre futbal (malé formy hier, zápasov, turnajov vo formáte 5v5, 7v7 pre hráčov a hráčky ako formy hobby futbalu), ktoré sú moderné a inkluzívne, a ktoré sú zároveň dostupné hráčom-hráčkam všetkých schopností.

Pracovná sila – ľudské zdroje (Workforce)

Zvýšiť a rozvíjať pracovnú silu (ľudské zdroje) v klube.

1. Klub ukazuje celkovú “dokonalosť” v riadení klubu, vo svojom klubovom vedení (manažment klubu) a oddanosti svojim členom a miestnej komunite.

2. Klub rozvíja, podporuje a vzdeláva zamestnancov klubu a dobrovoľníkov, aby svojim členom a miestnej komunite poskytovali kvalitné služby